Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


gra_w_pomidora

Gra w pomidora

Kojarzycie grę w pomidora? Zasady są proste – jedna osoba mówi cokolwiek, a druga odpowiada na to pomidor. Kto pierwszy zacznie się śmiać – przegrywa. 1)

Smutek Podlasia przeniósł tę grę na komputer. Poniżej wersje na różne platformy.

The pomidor game is a simple game of polish children. One person says anything, and the other answers pomidor (in polish it means tomato). Whatever is the question, answer is always the same: pomidor. Yes, the game is quite strange, but children do play it.

The Smutek Podlasia art group made several implementations of this game in different programming languages. If you want create some other implementation, contact us.

BASH

Gra w pomidora w wersji dla GNU/Linuksa, powłoka bash2):

$ echo "Gra w pomidora ver. 1.0"; while read; do echo "pomidor"; done

sh (POSIX-1)

Gra w pomidora w wersji dla powłoki sh – powinno więc działać w każdym środowisku zgodnym z POSIX-1:

$ while read VAR; do echo "pomidor"; done

Linia poleceń w Windows

Gra w pomidora w wersji dla Windows XP. Plik pomidor.bat:

@echo off
 
echo Gra w pomidora ver. 1.0
:tutaj
set /p x=
echo pomidor
goto tutaj

HTML

Gra w pomidora w wersji HTML. Plik pomidor.html:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
 
<html>
<head>
 <meta content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-Type">
 <meta name="Author" content="good(k)night">
 <title>gra w pomidora w HTML</title>
 <style TYPE="text/css">
 <!--
    p { color: #ff0000; padding-bottom: 2em }
    a img { border: 0 none; }
  -->
 </style>
</head>
<body>
<form action="">
<p>
Pomidor!<br>
<input type="text">
<input type="submit" value="ok">
</p>
 
<p>
<a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">
<img src="http://www.w3.org/Icons/valid-html401"
   alt="Valid HTML 4.01!" height="31" width="88">
</a>
</p>
</form>
</body>
</html>

PHP

PHP/WWW

Gra w pomidora w wersji PHP. Plik pomidor.php:

<html>
 <head>
 <title>gra w pomidora w PHP</title>
 <meta name="author" content="Zerro">
 <meta content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
 </head>
 
 <body topmargin="10" leftmargin="10">
 
<?
 if (isset($_POST['kaloryfer'])) {
  echo("<p>\nPomidor!\n</p>\n\n");
  $dialog=$_POST['dialog'] . "<br>\n" . "<font color=green>&gt; " . \
   $_POST['kaloryfer'] . "</font>" . \
   "<br><font color=red> &lt; Pomidor!</font><br>\n";
 } else {
  echo("<p>\nZagrajmy w pomidora. Powiedz coś\n</p>\n\n"); 
  $dialog='';
 }
?>
 
  <form action="pomidor.php" method="POST">
   <input type=text name="kaloryfer">
   <input type=hidden name="dialog" value="<? echo $dialog ?>">
   <input type=submit value="ok">
  </form>
 
<hr>
 
<?
 echo($dialog);
?>
 
 </body>
</html>

PHP/CLI

Skrypt w PHP uruchamiany z linii poleceń.

#!/usr/bin/php -q
<?php
 
do {
  echo "Pytanie: ";
  $line = trim(fgets(STDIN));
  echo "Pomidor\n";
} while ($line!='');
 
?>

Perl

Gra w pomidora w wersji perlowej:

$ perl -pe 's/.*/pomidor/'

Skrinszot:

Python

Gra w pomidora w wersji pythonowej:

#!/usr/bin/python
 
from sys import stdin
 
print "Gra w pomidora ver. 1.0"
while stdin.readline():
	print "pomidor"

Common Lisp

Gra w pomidora w wersji common-lispowej:

(format t "Gra w pomidora ver. 1.0~%")
(do () (nil)
 (read-line)
 (format t "pomidor~%"))

C

Gra w pomidora w wersji C:

#include <stdio.h>
 
int main() {
 printf("Gra w pomidora ver. 1.0\n");
 while (1) {
  if ( getchar() == '\n')
   printf("pomidor\n");
 }
 return 0;
}

C++

Gra w pomidora w wersji C++:

#include <iostream>
#include <string>
 
using namespace std;
 
int main() {
 cout << "Gra w pomidora ver. 1.0" << endl;
 string x;
 while ( getline(cin, x) )
  cout << "pomidor" << endl;
 return 0;
}

Moduł jądra dla Linuksa 2.6

Gra w pomidora jako moduł jądra dla linuksów z serii 2.6.

Pliki

Gra składa się z dwu plików:

pomidor.c:

#include <linux/module.h>
#include <linux/proc_fs.h>
 
static int pomidor_write(struct file *file, const char *buffer,
          unsigned long count, void *data) {
    char buf[1024];
    copy_from_user(buf, buffer, count);
    buf[count]=0;
    printk("[pomidor]: ty < %s", buf);
    printk("[pomidor]: ja > pomidor\n");
    return count;
}
 
int init_module(void) {
    struct proc_dir_entry *proc_pomidor;
    printk("Modul pomidor zostal zaladowany.\n");
    proc_pomidor = create_proc_entry("pomidor", 0, 0);
    proc_pomidor->write_proc = pomidor_write;
    return 0;
}
 
void cleanup_module(void) {
    remove_proc_entry("pomidor", 0);
}

Makefile:

bj-m += pomidor.o
 
all:
    make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
 
clean:
    make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean

Instrukcja obsługi

Aby zagrać w grę, należy:

 1. skompilować moduł wydając polecenie make,
 2. załadować moduł wydając (jako root) polecenie insmod pomidor.ko,
 3. napisać coś do /proc/pomidor: # echo Jak sie nazywasz? > /proc/pomidor
 4. obejrzeć logi kernela: dmesg.

Aha, uwaga: o ile kojarzę, żeby skompilować ten moduł, musisz mieć w katalogu /usr/src/linux-wersja aktualne źródła jądra. Ale jeśli masz w zwyczaju sam kompilować sobie jajko, to pewnie ten warunek masz spełniony.

Skrinszoty

Zaczynamy od skompilowania i załadowania modułu:

Mówimy coś jądru – a jądro na to: pomidor!:

I zaczyna się pyszna zabawa…

VBA

Otwieramy edytor VBA (np w MS Excelu), wstawiamy nowy moduł w którym wpisujemy:

Sub pomidor()
Dim q As String
Const a As String = "pomidor"
Const tytul As String = "Gra w pomidora"
 
Do
  q = InputBox("Pytanie?", tytul)
  MsgBox ("Q: " & q & Chr(13) & Chr(10) & "A: " & a)
Loop
 
 
End Sub

Skrinszoty:

Matematyka

Gra w pomidora w wersji matematycznej:

dla każdego x, p(x)=pomidor

Elektronika

Gra w pomidora zaimplementowana sprzętowo.

Schemat

Sposób montażu

Grę montujemy na płycie pilśniowej o rozmiarach 600×400 mm. W lewej jej części montujemy przełączniki p1-p4 oznaczone plakietkami z napisami:

 • dzień dobry,
 • jak się nazywasz?,
 • jak się miewasz?,
 • co to jest – zielone i skacze?,

W prawej części umieszczona jest żarówka ż1 przykryta płytką z matowego pleksi z czerwonym napisem pomidor.

Instrukcja gry

Gracz wciska jeden z przycisków p1-p4, odpowiadający zadanemu pytaniu. W odpowiedzi automat zapala żaróweczkę, która podświetla udzieloną odpowiedź.

Excel

Gra w pomidora w wersji excelowej:

W D3 wpisujemy:

=JEŻELI(CZY.PUSTA(C3);"";"pomidor")

i kopujemy D3 na obszar D4:D10.

ekg2

Gra w pomidora w wersji dla ekg2. W ekg2 wpisujemy polecenie:

/on -a protocol-message 1 %1!==gg:<twoj_nr_gg> /chat "%1" pomidor

Teraz ktokolwiek do nas nie napisze, dostanie w odpowiedzi pomidor.

Zamiast powyższej, można też wpisać komendę:

/on -a protocol-message 1 %1!==gg:<twoj_nr_gg> /^timer -a 2 /chat "%1" pomidor

Różnica jest taka, że odpowiedź pomidor będzie wysłana po dwóch sekundach od momentu otrzymania wiadomości, a nie od razu.

asembler

; reaguje na ctrl-c
; używa funkcji DOS
 
.model small 
.386 
 
.data           
  intro byte "Gra w pomidora ver. 1.0",0ah,0dh,"$"
  odp byte 0ah,0dh,"pomidor",0ah,0dh,"$"
 
.stack 100h 
.code 
  .startup 
 
	mov dx, offset intro  ; intro
	mov ah, 09h 
	int 21h 
 
poczatek:
	mov ah, 01h		; f-cja odczytu znaku z echem i ctrl-c
	int 21h
 
	cmp al, 0dh		; czy jest enter?
	jz koniec_wyp	; tak - odpowiedz
	jmp poczatek	; nie zczytujemy nastepny
 
koniec_wyp:
  mov dx, offset odp  ; odpowiedz
  mov ah, 09h 
  int 21h 
  jmp poczatek ; 
 
.exit
 
end

;nie reaguje na ctrl-c
; używa f-cji DOS-a
 
.model small 
.386 
 
.data           
  intro byte "Gra w pomidora ver. 1.0.1",0ah,0dh,"$"
  odp byte 0ah,0dh,"pomidor",0ah,0dh,"$"
 
.stack 100h 
.code 
  .startup 
 
	mov dx, offset intro  ; intro
	mov ah, 09h 
	int 21h 
 
poczatek:
	mov ah, 07h		; f-cja odczytu znaku
	int 21h
 
	mov ah, 02h		; wyświetlanie
	mov dl, al
	int 21h
 
	cmp al, 0dh		; czy jest enter?
	jz koniec_wyp	; tak - odpowiedz
	jmp poczatek	; nie zczytujemy nastepny
 
koniec_wyp:
  mov dx, offset odp  ; odpowiedz
  mov ah, 09h 
  int 21h 
  jmp poczatek ; 
 
.exit
 
end

Skrypt Matlab

function [] = pom()
%% function[] = pom()
%% Gra w pomidora ver. 1.0

input('Gra w pomidora ver. 1.0\n','s');
while 1
  input('pomidor\n','s');
end

Pascal

Gra w pomidora w wersji pascalowej:

PROGRAM Pomidor(INPUT,OUTPUT)
 
VAR
	ch	: CHAR;
 
BEGIN
	WRITELN('Gra w pomidora ver. 1.0');
 
	WHILE TRUE DO BEGIN
		WHILE NOT EOLN DO
			READ(ch);
 
		WRITELN;
		WRITELN('pomidor');
	END
END.

C#

(21:32:19) filips mówi: co to C# ?
(21:32:53) mikus mówi: taki jezyk, cudenko techniki
(21:33:03) mikus mówi: taka poprawiona Java, firmowana przez Microsoft 
using System;
namespace pomidor
{
/// <summary>
/// Klasa pomidora
/// </summary>
class Pomidor
{
 private static string line;
 /// <summary>
 /// Aplikacja realizuje znaną grę
 /// </summary>
 [STAThread]
 static void Main(string[] args)
 {
 while (true)
 {
  System.Console.WriteLine("pomidor");
  line = System.Console.ReadLine();
  System.Console.WriteLine("pomidor");
 }
 }
}
}

Java Script

Gra w pomidora w javaskrypcie:

<html>
<head><meta http-equiv="refresh" content="6"></head>
<body>
<script type="text/javascript">
pytanie=prompt("","")
document.write("<font color=red>" + pytanie + 
 "</font><br><font color=green>" + "pomidor</font>")
</script>
</body>
</html>
TO POMIDOR
(PR [Gra w pomidora ver. 1.0]
REPEAT 65535 [RL PR[pomidor]])
END

FORTRAN

! Gra w POMIDORA
 
    PROGRAM pomidor
 
    CHARACTER tekst*1000
 
    print *,'Gra w pomidora, ver.1.0'
 
 100 read *, tekst
    print *,'pomidor'
    GOTO 100
 
    END

XSLT

Gra w pomidora w wersji XSLT. Na wejsciu prosze podać dowolny XML z pytaniem.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:stylesheet version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xs:template match="*">
	<odpowiedz>pomidor</odpowiedz>
  </xs:template>
</xs:stylesheet>

Dokument wejściowy:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<pytanie>Co dzis na obiad?</pytanie>

Wynik:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odpowiedz>pomidor</odpowiedz>

Wersja druga – XSLT dla większej liczby pytań:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:stylesheet version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xs:output encoding="utf-8" />
  <xs:template match="/*">
	<odpowiedzi>
	  <xs:apply-templates />
	</odpowiedzi>
  </xs:template>
  <xs:template match="*">
	<odpowiedz>pomidor</odpowiedz>
  </xs:template>
</xs:stylesheet>

Dokument wejściowy:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<pytania>
  <pytanie>Gdzie jestes?</pytanie>
  <pytanie>Jak sie nazywasz?</pytanie>
  <pytanie>O co chodzi?</pytanie>
</pytania>

Wynik:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odpowiedzi>
  <odpowiedz>pomidor</odpowiedz>
  <odpowiedz>pomidor</odpowiedz>
  <odpowiedz>pomidor</odpowiedz>
</odpowiedzi>

Delphi

program Pomidor;
 
uses
 Dialogs;
 
begin
 repeat
  InputBox('Pytanie', 'Podaj pytanie:', '');
  ShowMessage('Pomidor');
 until False;
end.

Prolog

kod

% implementacja w GNU-prologu:
% /Dreamer_
get_line :- ( get_char('\n') ; get_line ).
 
play :-
    get_line,
    write('pomidor!'), nl,
    play.
 
pomidor :-
    write('Gra w pomidora ver. 1.0'), nl,
    play.

sposób użycia

Niech program będzie zapisany w pliku pom.pl. Po uruchomieniu GNU-prologa wpisujemy:

| ?- [pom].
| ?- pomidor.

Haskell

import IO
 
pomidor = do
    putStrLn "Gra w pomidora ver. 1.0"
    play where
        play = do
            getLine
            putStrLn "pomidor!"
            play

Ruby

ruby -n -e 'print "pomidor\n"'

Ocaml

let _ = 
 while true do 
  let _ = read_line () in 
  let _ = print_string "pomidor\n" in 
  () 
 done

Brainfuck

+[[,----------]>+++++++++++[<++++++++++>-]<++.-.--.----.-----.+++++++++++.
+++.[-]++++++++++.]

Focal

Z Wikipedii: Largely the creation of Richard Merrill, FOCAL was initially written for and had its largest impact on the Digital Equipment Corporation's (DEC's) PDP-8 computers. Merrill wrote the original (1968) and classic FOCAL-69 interpreters for the PDP-8. Digital itself described FOCAL as „a JOSS-like language.”

Like early versions of BASIC, FOCAL was a complete programming environment in itself, requiring no operating system. As in MUMPS, most commands could be, and in practice were, abbreviated to a single letter of the alphabet. Creative choices of words were used to make each command uniquely defined by its leading character. Digital made available several European-language versions in which the command words were translated into the target language.

Więcej: http://en.wikipedia.org/wiki/FOCAL_programming_language

Przygotowanie
 1. Bierzemy dowolnego linuxa
 2. Rozpakowujemy
 3. Kompilujemy: make. Otrzymujemy plik wykonywalny focal
 4. Przygotowujemy plik pomidor.foc:
  01.10 ASK "PYTANIE", PYT
  01.20 TYPE "POMIDOR!",!
  02.10 GOTO 01.10
 5. uruchamiamy interpreter focal
 6. wczytujemy nasz program: lib call pomidor.foc
 7. uruchamiamy go
 8. bawimy się do upadłego

[Filip Stefaniak] 2006-09-07 16:40

QBASIC (zawarty w MS DOS 6.22)

1 INPUT text$
2 PRINT "POMIDOR"
3 GOTO 1
4 END

Basic dla Atari/C64

10 REM kod należy przepisać i ewentualnie nagrać na kasetę w Atari/Commodore itd
20 print pomidor ver 1.0
30 input $a
40 print pomidor
50 goto 30

Multimedialna gra w pomidora

Do uruchomienia gry potrzebne są: Sound eXchange (sox), bash, działające urządzenie /dev/dsp z uprawnieniami do zapisu i odczytu, mikrofon oraz słuchawka.

1. Podłączamy mikrofon oraz słuchawkę do odpowiednich złącz w karcie dźwiękowej.

2. W mikserze karty dzwiekowej ustawiamy przechwytywanie dźwięku z mikrofonu oraz regulujemy poziom zapisu.

3. Tworzymy plik dżwiękowy o nazwie „pomidor”.

$ rec -c 1 -f u -r 8000 -s b -t raw pomidor

następnie mówimy do mikrofonu „pomidor” i kończymy nagrywanie wciskając [CTRL]+[C]

4. Startujemy grę:

while true; clear; do rec -r 8000 -t raw /dev/null silence 1 1 20%
30 100 5% > /dev/null; echo -e "  V\n x.|.x\n #.  .#\n{#   #}\n
#.  .#\n x.'.x"; cat pomidor > /dev/dsp; done

Uwaga: pierwsze trzy parametry po silence opisują parametry odblokowania bramki szumowej, a kolejne trzy odpowiadają za opoznienie i poziom dźwięku, przy którym bramka się zamyka. Nalezy je ekseperymentalnie dobrac do poziomu zapisu dźwięku w karcie dźwiękowej. Więcej informacji w manualu sox.

5. Mówimy do mikrofonu, a komputer odpowiada nam na wyszstkie Ostateczne Pytania o Życie, Wszechświat i całą resztę.

Shell AmigaDOS i MorphOS (klon AmigaOS)

echo "Gra w pomidora, wersja 1.0 dla AmigaDOS/MorphOS Shell."
lab start
echo noline "> "
set >nil: temp ?
echo "pomidor"
skip start back

nadesłał Marek Szyprowski

JAVA

/*
 * Main.java
 * @author SOCAR http://www.socar.xt.pl
 *
 */
 
package pomidor;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
 
public class Main {
 
 
  public Main() {}
 
  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
 
    boolean goaway=false;
    try{
    while(!goaway)
    {   
      new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)).readLine();
       System.out.println("Pomidor");       
    }
 
 
  }catch(Exception e){System.out.println("Nie mam pojecia co zrobiles zle :/");};
  }
 
}

Clojure 1.0

(loop [] 
 (read-line) 
 (print "pomidor\n") 
 (flush) 
 (recur))

Pomidor w różnych językach

Przewidując konieczność internacjonalizacji gry w pomidora uważam, że należy stworzyć listę słowa pomidor w różnych językach:

 • polski / polski / polish – pomidor
 • angielski / english / english – tomato
 • nowogrecki – domata
 • greka starożytna – chrysomilo 3)
1) Na warszawskim Mokotowie znana była inna wersja gry: przegrywał ten, który powiedział co innego niż pomidor.
2) Tu warto zaznaczyć, że skryptów nieznanego pochodzenia (np. znalezionych w internecie) nie należy pod żadnym pozorem uruchamiać jako root – mimo, że obrazek może sugerować co innego.
3) Tak, wiemy, że starożytni Grecy nie znali pomidorów, ale jednak… gdyby jednak go znali, to jakby go nazywali? Kolega P. Kordos powiedział: Właśnie mi się przypomniało, że na fali puryzmu Grecy zrobili taką starogrecką formę. Kalkuje etymologię z francuskiego i brzmi chrysomilo, czyli złote jabłko.
gra_w_pomidora.txt · ostatnio zmienione: 2009/06/14 04:42 (edycja zewnętrzna)